Tin tức mới nhất

Hệ thống mạng IP ngay từ ban đầu đã được thiết kế dùng cho việc truyền dữ liệu (data) theo phương thức TCP/IP. Phươngthức TCP/IP cho phép số hoá các chuỗi dữ liệu (Pulse Code Modulation) và cắt các chuỗi dữ liệu này thành các gói tin nhỏ (còn gọi là...
Các thách thức mà hạ tầng mạng gặp phải đối với các trung tâm dữ liệu hiện nay là hiệu suất, quy mô và đơn giản hóa sự quản lí. Để tăng quy mô các máy chủ, người quản trị mạng cần mở rộng các thiết bị tầng trên, điều này làm tăng độ phức tạp quản lý...