Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Thứ sáu, 28/06/2024

Hôm nay, 28 tháng 6 năm 2024, Công ty Cổ phần Công nghệ ONE (ONE Corp) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tại Khách sạn La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.


Mở đầu Đại hội, ông Nguyễn Hà Duy - thư ký Đại hội - đọc lời khai mạc và giới thiệu các đại biểu tham gia.

 

Ông Lư Hồng Chiều - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo của HĐQT trong năm 2023 và điểm qua tình hình kinh tế trong nước cũng như quốc tế.

 

Ông Đặng Anh Phương - Tổng giám đốc - đọc báo cáo Tổng kết năm 2023 và trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

 

Bà Đoàn Thu Hằng - thành viên BKS - trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

 

Các cổ đông phát biểu đóng góp ý kiến cho sự phát triển của Công ty.

Thay mặt bạn lãnh đạo Công ty, ông Lư Hồng Chiều cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.
Sau hơn 02 giờ làm việc khẩn trương, tập trung lắng nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE (ONE Corp) đã thành công tốt đẹp và thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

Vui lòng tham khảo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thông qua đính kèm.