ONE: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và Công văn giải trình

Thứ sáu, 18/01/2019

 Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố "Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và Công văn giải trình" chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.