Quyết định của HĐQT V.v gia hạn thời gia tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thứ ba, 27/03/2018

 Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1công bố "Quyết định của HĐQT Vv gia hạn thời gia tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018",  chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.