Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung

Thứ ba, 19/07/2016

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của CP niêm yết bổ sung, thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.