Thông báo trúng thầu: Gói thầu Cung cấp trang thiết bị cho các đơn vụ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thứ ba, 18/11/2014

Theo thông báo trúng thầu của Cục CNTT - Tổng cục Dự trữ Nhà nước, công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 đã trúng thầu gói thầu "Cung cấp trang thiết bị và phần mềm bảo mật cho hệ thống thông tin tại các đơn vị của Tổng cục Dự trữ Nhà nước"

Tổng giá trị gói thầu: 17.850.282.000 VNĐ

Các hạng mục cần triển khai:
- Thiết bị kiểm soát truy cập mạng
- License phần mềm tường lửa
- License phần mềm bảo mật, mã hóa...

Hợp đồng đã được ký kết ngày 17.11.2014